Applications

Raziskovalni projekt Desén

Desén - raziskovalni projekt o oblikovajnu

Desén je raziskovalni projekt, ki raziskuje rezultat kombinacije rečunalniškega fluidnege dinamičnega algoritma (običajno uporabljeno v pomorskih, letalskih in vesoljskih aplikacijah) in pohištva ter drugih oblik.

Simulacije povzročajo deformacijo v geometriji, ki je potem podvržena strukturnim testiranjem v programski opremi za analizo končnih elementov. Končno se model pripravi preko različnih programov za povezovanje in oblikovanje mreže za arhitekturo in konstrukcijo.

Celoten proces oblikovanja je bil večinoma avtomatiziran z uporabo odprtokodnih programov in Python šifriranja, kar spremeni vlogo oblikovalca. Oblikovalec ne oblikuje samih predmetov, temveč pravila, pogoje in meje simulacije. Za rezultat geometrija ni vedno praktična in ideja nasprotuje določenim trendom v parametriranju umetniških temeljev arhitekture.

Ta raziskava postavlja vprašanja o mejah oblikovanja med fiziko, naravo, inženiringom in izdelavo. Da nam razmisliti o novih aplikacijah algoritmičnih misli za discipline, ki so tradicinalno ločene od estetike.

Za rezultat, geometrija ni vedno praktična – ideja, ki je v nasprotju z nekaterimi sodobnimi trendi v zasnovi parametrov.

Desén raziskovalni projekt:
http://www.desen.cz/

Desen Research Project
Desen Research Project
Desen Research Project
Desen Research Project
Desen Research Project